ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
บุคลากร
 
 
บุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 
นางสาวรัตนา ช่างไม้
วุฒิการศึกษา : ค.บ. / กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยีทางการศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุรีย์ กลัดสำเนียง
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : อาหารและโภชนาการ/อนุบาลการศึกษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา วงศ์ปัญ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. / กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
วิชาเอก : คหกรรม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสุรีย์ ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธิ์
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : ประวัติศาสตร์/บริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุสณี จงเจริญมั่นคง
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : ภาษาไทย/จิตวิทยา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัมผัส ตั้งใจ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางนุชนภา หวังหุ้นกลาง
วุฒิการศึกษา : ค.บ. / กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
วิชาเอก : ภาษาไทย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาคร คงผอม
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.
วิชาเอก : ภาษาไทย/แนะแนว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรอนงค์ จตุรปา
วุฒิการศึกษา : ค.บ. / กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
วิชาเอก : คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
     
 
นางเพ็ญจันทร์ หลายเพ็ชร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ. / กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนฤมล พัฒนชัย
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 58175 IP Address : 3.235.60.144
 
 
   
Links