ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร


   
งานธุรการ โครงการส่งเสริมการออม
1. แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา ปี 2561 1. แบบสำรวจบัญชีธนาคารโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
2. แบบกรอกข้อมูลนักเรียน ปี 2561  
3. โลโก้โรงเรียน  
4. รูปภาพครู  
 
   

   
งานทะเบียนและวัดผล งานวิชาการ
1. คู่มือ RT 60 (ฉบับสมบูรณ์) 1. ตารางวิเคราะห์เนื้อหาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร
2. ชี้แจงการอ่าน 60 2. ตัวอย่างงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 5 บท
3. ประชุมเขตพื้นที่ 601110 RT 3. เอกสารกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน และกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน
4. คู่มือ NT 60 (ฉบับสมบูรณ์) 4. บันทึกข้อความมาสแกนนิ้วลงเวลาสาย
5. ชี้แจง NT 60 5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (16 มาตรฐาน 70 ตัวบ่งชี้) กระทรวงมหาดไทย
6. ประชุมเขตพื้นที่ 601107 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. นโยบายและมาตรฐานการทดสอบ (ชี้แจงNT Riverside) วิษ 7. เอกสารประกอบการอบรม
8. OBEC-NT (20171114) 8. แผนงานวิชาการปี 2560
9. pre-o-net 9. แผนงบประมาณรายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา
10. คู่มือ pre-o-net 10. ฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนงบประมาณปี-2561
11. คู่มือการใช้ระบบ NT Access (ฉบับสมบูรณ์) 11. แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมในโครงการ ปีงบประมาณ 2561
  12. โครงการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (รหัสผ่านแก้ไขไฟล์ติดต่อครูโอ๋นะครับ)
   
   
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 58177 IP Address : 3.235.60.144
 
 
   
Links