ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
ผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 
 
นางนฤมล อินทพงษ์  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   
   
 
นางสาวอังสุมารินทร์ อนุติ  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  
   
   
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
 
ลำดับที่   ชื่อ - นามสกุล   ตำแหน่ง   ดำรงตำแหน่ง>
เริ่มรับตำแหน่ง   สิ้นสุดตำแหน่ง
1   นายเชิญ กล้าแข็ง   ครูใหญ่   14 พ.ค. 2494   31 มี.ค. 2501
2   นายดวงเลื่อน สิงห์เนตร   ครูใหญ่   1 เม.ย. 2501   14 มิ.ย. 2504
3   นายจำนรรจ์ แจ้งน้อย   ครูใหญ่   15 มิ.ย. 2504   15 ส.ค. 2509
4   นายนิยม สุรโครต   ครูใหญ่   1 ก.ย. 2509   1 ต.ค. 2511
5   นายประเทศ จันทเปรมจิตต์   ครูใหญ่   1 ต.ค. 2511   1 มิ.ย. 2515
6   นางสงคราม เจริญศักดิ์   ครูใหญ่   1 มิ.ย. 2515   26 พ.ค. 2521
7   นายปัญญา มายุศิริ   ครูใหญ่   22 พ.ค. 2521   3 พ.ย. 2523
8   นายเชิญ กล้าแข็ง   ครูใหญ่   3 พ.ย. 2523   30 ก.ย. 2527
9   นายปิรยศ แจ่มกระจ่าง   ครูใหญ่   1 พ.ย. 2527   7 เม.ย. 2529
10   นายปัญญา มายุศิริ   อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ   7 เม.ย. 2529   3 ต.ค. 2537
11   นางพรรณี อู่อรุณ   รก.ผู้อำนวยการ   ต.ค. 2537   31 มี.ค. 2539
12   นางมาลี บูรพาวรานันท์   ผู้อำนวยการ   1 เม.ย. 2539   30 ก.ย. 2545
13   นายเสริมสิทธิ์ รงรูจี   รก.ผู้อำนวยการ   1 ต.ค. 2545   10 พ.ค. 2549
14   นางอาภรณ์ ราชสิงโห   ผู้อำนวยการ   11 พ.ค. 2549   14 ธ.ค. 2552
15   นางสันทยา ศุภกรธนสาร   ผู้อำนวยการ   15 ธ.ค. 2552   30 ก.ย. 2553
16   นายวัลลภ หวานเสนาะ   รก.ผู้อำนวยการ   1 ต.ค. 2553   15 พ.ย. 2553
17   นายจิรศักดิ์ จิตสม   ผู้อำนวยการ   16 พ.ย. 2553   31 มี.ค. 2556
18   นายมนตรี กาญจนภักดิ์   ผู้อำนวยการ   1 เม.ย. 2556   31 กันยายน 2560
19   นางนงนุช รักษา   ผู้อำนวยการ       1 มกราคม 2562
20   นางนฤมล อินทพงษ์   ผู้อำนวยการ   2 มกราคม 2562   ปัจจุบัน
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 58176 IP Address : 3.235.60.144
 
 
   
Links