ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
 
คำร้องขอใบรับรองนักเรียน
 
 
 
   
 
    โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
    เลขที่ ๑๕ หมู่ ๙ ตำบลหนองปรือ
    อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
 
     เรื่อง ขอใบรับรองนักเรียน
     เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 
           ข้าพเจ้า    นาย   นาง   นางสาว     ผู้ปกครองของ
 
      เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นางสาว  
 
     เลขประจำตัวนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน
 
     เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.
 
     ชื่อ - สกุล บิดา       นาย  
 
     ชื่อ - สกุล มารดา   นาง   นางสาว  
 
     มีสถานภาพทางการเรียน ดังนี้
 
     กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น     ประถมศึกษาปีที่ ๖   มัธยมศึกษาปีที่ ๓       ปีการศึกษา
 
     ผลการเรียนเฉลี่ย
 
     มีความประสงค์ขอใบรับรองนักเรียนเพื่อนำไป
 
     กรุณานำส่งรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ส่งที่ห้องธุรการพร้อมเขียนชื่อ-สกุล หลังรูป)
       กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนกดปุ่มส่งคำร้อง
 
 
     
 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายพิชยุตม์ สมุทรเขต
visitors : 56518 IP Address : 44.192.21.182
 
 
   
Links