ติดต่อเรา ดาวน์โหลด  สารสนเทศ  บุคลากร  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับเรา  หน้าแรก
 
รอบรั้ว เหลือง - ฟ้า

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวบุคลากร

รับสมัครนักเรียนชั้นป.1
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...

โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ ..
ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ดีเด่น


ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักเมือง 5
กำหนดการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักเมือง 5

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขอเชิญผู้ปกครองเข้ารับการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


รับคำสั่งแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2560

อบรมการใช้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมืองพัทยา

แจ้งกำหนดการประชุมมาตรฐาน

แจ้งกำหนดเลิกเรียนและการประชุม

 
 

กิจกกรมใส่ใจสุขภาพใส่ใจบุคลากร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี2561

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

จังหวัดนนทบุรีศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง

ส่งเสริมมารยาทไทย

ประเทศอินเดียศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง

อบรมเทคโนโลยี

ประกวดสิ่งประดิษฐ์

  สารบริการ  

 
 

เผยแพร่งานวิชาการ

  • PBL วิชาสังคมศึกษา.. โดยสิริมา หอมนาม
  • PBL วิชาภาษาไทย.. โดยเด่นดวง นำภา
  • โครงการพัฒนาครู.. โดยอังสุมารินทร์ อนุติ
  • ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การวาดภาพโปรแกรม...
  • ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยอัชรา
  • ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ชนิดและหน้ำที่ของคำ
  • ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมาเรียม
  • ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเกียรติศักดิ์
  • รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้...
  • เซลล์ประสาทกับการเรียนรู้ โดยทศพร สร้างนานอก
  • ADHD โรคสมาธิสั้น โดยทศพร สร้างนานอก
  • ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EFs) โดยทศพร
   

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2

    • ผลงาน
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลังรูปภาพ

 
ติดต่อเรา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
15 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3842-9268
 
Copyright © PATTAYA City 5 School By THOSAPHORN SRANGNANOK
webmaster : นายทศพร สร้างนานอก
visitors : 18906 IP Address : 54.84.236.168
 
 
Links